Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski 79 1050 1461 1000 0022 3036 0535

Dane odbiorcy:
ELES Sławomir Lewandowski
92-104 Łódź, ul. Stokowska 4A